Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước.

Cuối tháng 3/1975, đồng chí Lê Đức Thọ từ miền Bắc vào Nam cùng đồng chí Phạm Hùng và đại tướng Văn Tiến Dũng thay mặt Bộ Chính trị trực tiếp chỉ đạo chiến dịch giải phóng Sài Gòn.

 

Nữ chiến sĩ biệt động Nguyễn Trung Kiên dẫn đường cho quân giải phóng tấn công dinh Độc Lập và sân bay Tân Sơn Nhất.

 

Quân giải phóng tiến vào thành Huế

 

Quân giải phóng tiêu diệt các cứ điểm của địch trên chiến trường Quảng Trị

 

Vào Đà Nẵng

 

Đánh Buôn Ma Thuột

 

Đánh chiếm khu hầm ngầm địch tại Trị Thiên

 

Đánh sân bay Biên Hoà

 

Quân giải phóng đánh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 30/4/1975. (Ảnh: Đinh Quang Thành)

 

Xe tăng quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập.

 

Tờ lịch lịch sử của Đại tướng Văn Tiến Dũng khi nghe tin giải phóng Sài Gòn

 

Nhân dân vui mừng chứng kiến đoàn xe tăng tiến vào dinh Độc Lập. (Ảnh: Lâm Hồng Long)

 

Các tầng lớp nhân dân Sài Gòn tham dự mít tinh mừng chiến thắng

 

Đoàn xe của Quân giải phóng diễu hành trên đường phố Sài Gòn trong niềm vui mừng của người dân

 

Hàng chục vạn nhân dân thủ đô Hà Nội đổ ra đường mừng thắng lợi vĩ đại của dân tộc

 

Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng