Trang chủ » Tư vấn học đường

Những hình ảnh lịch sử về Đại thắng mùa xuân 1975

Những hình ảnh lịch sử về Đại thắng mùa xuân 1975

Cách đây 39 năm, 5 mũi tấn công của quân giải phóng miền Nam đã thần tốc tiến vào đánh chiếm sào huyệt cuối cùng của chính quyền Sài Gòn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

30-4-1975:NGÀY GIẢI PHÓNG SÀI GÒN THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

Mùa Xuân năm 1975, nhân dân Việt Nam ta đã ghi một chiến công vĩ đại nhất, hiển hách nhất trong lịch sử anh hùng của dân tộc: