Trang chủ » Thi và tuyển sinh » Thi và tuyển sinh

Văn bản thi THPT Quốc gia 2018

Thứ hai - 19/03/2018 10:49
Quy chế, hướng dẫn thi THPT Quốc gia 2018
I. LIÊN KẾT ĐẾN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ GD&ĐT

II. LIÊN KẾT ĐẾN CỔNG THÔNG TIN THI VÀ TUYỂN SINH CỦA BỘ GD&ĐT

III. LIÊN KẾT TỚI MỤC VĂN BẢN, HƯỚNG DẪN THI THPT QUỐC GIA 2018 TRÊN WEBSITE SỞ GD&ĐT SƠN LA

IV. CÁC VĂN BẢN, HƯỚNG DẪN

STT Download Ngày đăng
1 TT 04.2017 (Quy che thi THPT QG 2017).doc  10/03/2017 
2 TT 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/2/2018 sửa đổi Quy che thi THPT QG  19/03/2018
3 05_2017_TT-BGDDT_Quy che tuyen sinh DHCD 2017  10/03/2017  
4 TT 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018 sửa đổi Quy chế tuyển sinh 19/03/2018 
5 MAU_PHIEU_DKDT_THPTQG_2018  19/03/2018 
6 MAU PHIEU XET CONG NHAN TOT NGHIEP 2018 19/03/2018 
7 Danh mục mã xã, phường, thị trấn để khai báo hộ khẩu thường trú 19/03/2018 
8 991_BGDDT-QLCL_Huong dan thi 2018 20/3/2018
9 899-BGDĐT-GDĐH_Huong dan tuyen sinh ĐH, CĐ, TC nam 2018 20/3/2018
10 356-_HD_Tuyen_sinh_2018_So GDĐT Sơn La 30/3/2018
11 Giao diện khi đăng nhập tài khoản cá nhân của học sinh trên Website: thisinh.thithptquocgia.edu.vn 30/3/2018
12 Kế hoạch thu hồ sơ THPT Quốc gia 2018 của Trường THPT Mộc Lỵ 01/4/2018
13 07 đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh ĐH,CĐ,TC năm 2018 (Trích quy chế thi hiện hành) 01/4/2018

* Bộ phận tiếp nhận hồ sơ ĐKDT THPT Quốc gia 2018:

                       Trần Quốc Phong - Điện thoại: 0912.097.677
                                                              Email:
phongc3@gmail.com
                       Nguyễn Văn Hưởng - Điện thoại: 0915.031.397
                                                                  Email:
vanhuongcntt@gmail.com
                       Lường Văn Huy - Điện thoại: 0912.316.345


Tác giả bài viết: Ban giám hiệu

Những tin cũ hơn