Trang chủ » Tin Tức » Tin nhà trường

Thông báo về việc nhận tiền hỗ trợ theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm học 2012-2013

Thứ sáu - 03/10/2014 22:59
Nhà trường thực hiện chi trả từ ngày 04/10/2014
Danh sach huong che do theo QD12 (2012-2013).xls

SỞ GD&ĐT SƠN LA
TRƯỜNG THPT MỘC LỴ
 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Mộc Châu, ngày 03 tháng 10 năm 2014
 
THÔNG BÁO
 

             Hiện nay nhà trường đã hoàn thành thủ tục nhận tiền hỗ trợ theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ đối với học sinh năm học 2012 - 2013. Tổng số học sinh được hưởng: 182; mỗi học sinh thuộc đối tượng được hưởng:
2,5 tháng x 1.050.000đ x 50%= 1.312.500 đồng
(Thời điểm từ 15/3/2013 đến hết tháng 5 năm 2013)
           Nhà trường tổ chức phát tiền hỗ trợ cho học sinh cụ thể như sau:
I. Thời gian, địa điểm:
1. Đối với học sinh lớp 12 năm học 2014 - 2015 (năm học 2012-2013 đang học lớp 10 tại trường, tổng số: 67 học sinh)
         a. Thời gian giáo viên chủ nhiệm nhận tiền của học sinh trong lớp: Ngày 04 và 06/10/2014. Người phát tiền: Hoàng Thị Hoa - Thủ quỹ.
         b. Địa điểm nhận tiền: Phòng văn thư nhà trường.
2. Đối với học sinh lớp 12 của hai năm học 2012-2013 (62 học sinh), 2013-2014 (53 học sinh) đã ra trường:
         Nhận tiền vào giờ hành chính, buổi sáng các ngày trong tuần (Người phát tiền và địa điểm như trên)
II. Yêu cầu:
         - Giáo viên chủ nhiệm lớp 12 năm học 2014-2015 phải có biện pháp thông tin tới phụ huynh về chế độ của các học sinh thuộc diện được hưởng, số tiền học sinh được nhận theo quy định. Nhận tiền từ thủ quỹ nhà trường theo đúng số học sinh. Nhận danh sách, cho từng học sinh nhận tiền và ký nhận vào danh sách theo đúng quy định.
         - Giáo viên chủ nhiệm lớp 12 năm học 2012-2013, 2013-2014 phối hợp cùng nhà trường thông tin đến học sinh thuộc diện được hưởng kế hoạch chi trả. Nhà trường đăng tải thông báo này, danh sách học sinh được hưởng trên Website trường và dán tại bảng tin để phụ huynh và học sinh được biết./.

  KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
 
Trần Quốc Phong

Tác giả bài viết: Ban giám hiệu

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn