Trang chủ » Tin Tức » Tin nhà trường

Thông báo triển khai cuộc thi Em yêu lịch sử Việt Nam

Thứ sáu - 29/08/2014 13:02
 
SỞ GD & ĐT  SƠN LA
TRƯỜNG THPT MỘC LỴ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
TRIỂN KHAI TỔ CHỨC CUỘC THI EM YÊU LỊCH SỬ VIỆT NAM
Năm học 2014 - 2015
 
Thực hiện Công văn số 664/SGDĐT – GDPT ngày 4/8/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc hưởng ứng tham gia cuộc thi Em yêu lịch sử Việt Nam, nhà trường phát động cuộc thi cụ thể như sau:
I – MỤC ĐÍCH
- Tạo điều kiện để học sinh các khối lớp tìm hiểu lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, từ đó nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, xác định ý thức trách nhiệm của người công dân tương lai tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam phồn vinh, giàu đẹp.
- Giúp học sinh hứng thú và tâm huyết với bộ môn Lịch sử đang học trong nhà trường phổ thông.
II – NỘI DUNG
1.     Tên cuộc thi: Em yêu lịch sử Việt Nam
2.     Đối tượng:  Học sinh hiện đang học tập tại trường THPT Mộc Lỵ
3. Hình thức:  Thí sinh dự thi trả lời 05 câu hỏi sau
 Câu 1: Ngày 6 - 12 - 2012, UNESCO đã chính thức công nhận một tín ngưỡng ở Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại. Anh (chị) hãy cho biết đó là tín ngưỡng gì ? Nêu những điều mà anh (chị) tâm đắc nhất về thời đại là nguồn gốc hình thành nên tín ngưỡng đó.     
Câu 2 : Anh (chị) hãy nêu cảm nhận của mình về một sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc.
Câu 3 : Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, anh (chị) yêu thích nhất nhân vật lịch sử nào ? Vì sao? Hãy trình bày hiểu biết của anh (chị) về nhân vật đó.
Câu 4 : Ở tỉnh, thành phố quê hương anh (chị) có những di sản văn hóa (vật thể và phi vật thể) tiêu biểu nào ? Anh (chị) hãy giới thiệu về một di sản văn hóa của quê hương mà anh (chị) ấn tượng nhất. Theo anh (chị), cần phải làm gì để bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa đó ?
Câu 5 :
                                    Dân ta phải biết sử ta
                       Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam
Anh (chị) hãy cho biết hai câu thơ trên là của ai. Nêu ý nghĩa của hai câu thơ đó. Theo anh (chị), cần phải làm gì để người học yêu thích môn Lịch sử  ?
4. Yêu cầu:
- Các câu trả lời được trình bày ngắn gọn, viết tay hoặc đánh máy vi tính một mặt trên khổ giấy A4 (không quá 5 trang). Khuyến khích bài có hình ảnh minh họa, phù hợp với nội dung.
- Bài dự thi ghi đầy đủ các thông tin về người dự thi: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ.
- Nhà trường lựa chọn bài thi có chất lượng gửi dự thi cấp Tỉnh.
5. Thời gian tổ chức cuộc thi
- Thời gian phát động Cuộc thi bắt đầu từ ngày 25/8/2014.
- Thời gian nhận bài dự thi tại trường:  Ngày 13/10/2014.
III – GIẢI THƯỞNG
1.     Cấp trường:
- Những bài thi có chất lượng tốt được nhận phần thưởng của Ban tổ chức và chọn tham dự cuộc thi cấp Tỉnh, cấp Bộ.
- Khen thưởng cho các tập thể lớp có nhiều bài dự thi chất lượng.
2. Cấp Bộ:
* Giải cá nhân
- Giải Nhất: 04 (02 giải dành cho cấp THCS và 02 giải dành cho cấp THPT). Giá trị mỗi giải là 5.000.000đ
- Giải Nhì: số giải không hạn chế, tùy theo chất lượng bài dự thi. Giá trị mỗi giải là 3.000.000đ
- Giải Ba: số giải không hạn chế, tùy theo chất lượng bài dự thi. Giá trị mỗi giải là 2.000.000đ
- Giải Khuyến khích: số giải không hạn chế, tùy theo chất lượng bài dự thi. Giá trị mỗi giải là 1.000.000đ
* Giải tập thể
- Ban Tổ chức Cuộc thi có phần thưởng dành cho các tập thể trường và sở GD&ĐT có nhiều bài dự thi đoạt giải và tổ chức Cuộc thi tốt nhất.
IV - TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.     Thành lập Ban tổ chức :
Bà Nguyễn Thị Hiên – Phó Hiệu trưởng – Trưởng ban
          Và 5 thành viên :
-         Bà Hà Thị Thoa – Nhóm trưởng nhóm Lịch sử.
-         Bà Nguyễn Thị Hiền – Nhóm trưởng nhóm Ngữ văn.
-         Ông Trần Văn Quốc – Trưởng khối 12.
-         Ông Nguyễn Thế Hưng - Trưởng khối 11.
-         Bà Huỳnh Minh Lợi – Trưởng khối 10.
2.     Tổ chức thực hiện
- Ban Giám hiệu phát động cuộc thi, thu nhận, lựa chọn và gửi bài thi về Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Khối trưởng các khối triển khai nội dung, vận động, đôn đốc các tập thể lớp tích cực tham gia cuộc thi.
- Nhóm trưởng nhóm giáo viên Lịch sử, Ngữ văn chỉ đạo giáo viên bộ môn tích cực tư vấn, hướng dẫn giúp đỡ học sinh hoàn thành các bài thi.
          - Giáo viên chủ nhiệm các lớp: ,
          + Triển khai nội dung, yêu cầu của cuộc thi đến học sinh lớp quản lý.
          + Tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn học sinh tham gia. Hỗ trợ học sinh về kiến thức và điều kiện vật chất để hoàn thiện bài thi.
          + Tổ chức cuộc thi trong phạm vi lớp mình phụ trách. Chọn các bài thi có chất lượng nộp về Ban Tổ chức cuộc thi của trường chức đúng thời gian, đảm bảo quy định chung.
           Trên đây là nội dung triển khai cuộc thi Em yêu lịch sử Việt Nam; Đề nghị các cá nhân, bộ phận được giao nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Đảng ủy, BGH.
- Thành viên BTC, Thông báo
- Lưu VT./.
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
     Nguyễn Thị Hiên

Tác giả bài viết: Ban giám hiệu

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn