Trang chủ » Tin Tức » Tin nhà trường

Thông báo số 04/TB-THPT ngày 28/8/2017 về việc tuyển sinh bổ sung học sinh vào lớp 10 THPT Mộc Lỵ năm học 2017-2018

Chủ nhật - 27/08/2017 23:49
Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 28/8/2017 đến hết ngày 30/8/2017 (Trong giờ hành chính)
             SỞ GD & ĐT SƠN LA
           TRƯỜNG THPT MỘC LỴ
 
                   Số: 04/TB-THPT
                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                                                                  Mộc Châu, ngày 28 tháng 8 năm 2017
                                                                                               
                                                                                                  THÔNG BÁO
                                                                     Về việc tuyển sinh bổ sung học sinh lớp 10
                                                                                         Năm học 2017 - 2018
         
            Căn cứ Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2017 - 2018 tỉnh Sơn La;
Căn cứ công văn số 738/SGDĐT-KT ngày 08/5/2017 của Sở GD-ĐT Sơn La về việc tuyển sinh lớp đầu cấp các trường THPT, Trung tâm GDNN- GDTX năm học 2017 - 2018;
Trường THPT Mộc Lỵ đã tổ chức thu hồ sơ, xét tuyển học sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 theo đúng quy định; đã được Sở GD-ĐT Sơn La thẩm định và phê duyệt đảm bảo đủ 450 học sinh theo chỉ tiêu được giao.
Sau một tuần thực học đầu năm có 06 học sinh không đến nhập học (do rút hồ sơ đi học trường khác, lý do khác). Để tạo điều kiện cho học sinh có đủ điều kiện xét tuyển theo quy định có nguyện vọng được vào học tại trường, đảm bảo đủ chỉ tiêu được giao.
Được sự nhất trí của Sở GD-ĐT Sơn La và để cho học sinh được sớm vào học tại trường, nhà trường tổ chức xét tuyển bổ sung số học sinh lớp 10 năm học 2017-2018 còn thiếu, cụ thể như sau:
 1. Tổng số chỉ tiêu xét bổ sung: 06
           2. Phương thức: xét duyệt theo hướng dẫn tại công văn số 738/SGDĐT-KT ngày 08/5/2017 của Sở GD-ĐT Sơn La về việc tuyển sinh lớp đầu cấp các trường THPT, Trung tâm GDNN- GDTX năm học 2017 - 2018.
           3.Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: Từ ngày 28/8/2017 đến hết ngày 30/8/2017 vào giờ hành chính tại Văn phòng nhà trường (hồ sơ như xét tuyển lần đầu, ưu tiên các học sinh có hộ khẩu thường trú tại huyện Mộc Châu và đã nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển lần 1 tại trường).
           4. Thời gian xét duyệt và đề nghị Sở GD-ĐT Sơn La thẩm định, phê duyệt: Trước ngày 02/9/2017. Thông báo kết quả sau khi có phê duyệt của Sở GD-ĐT Sơn La.
            Trường THPT Mộc Lỵ trân trọng thông báo để phụ huynh, học sinh có nhu cầu biết để thực hiện./.
 
Nơi nhận:
         - Phòng GDPT Sở GD-ĐT Sơn La (b/c);
         - Website nhà trường;
         - Thông báo tại bảng tin nhà trường;
         - Lưu VT.
                                  HIỆU TRƯỞNG
 
 
                                        (Đã ký)
 
                                 Vương Văn Học

Tác giả bài viết: Ban giám hiệu

Từ khóa: thời gian, hồ sơ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn