Trang chủ » Tin Tức » Tin nhà trường

THÔNG TIN ỦNG HỘ KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG

Thứ ba - 03/09/2013 12:29
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ về tinh thần và vật chất từ các thế hệ học sinh của nhà trường. Chúng tôi - những cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh hiện đang công tác và học tập tại trường chân thành cảm ơn các tập thể, cá nhân đã ủng hộ nhà trường nhân sự kiện đặc biệt này.
DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN
ỦNG HỘ HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG
STT Ngày, tháng, năm Tên tập thể, cá nhân Địa chỉ Số tiền Đại diện tập thể
1 02/2013 Lớp 12A Khóa học 1996-1999 - Tặng trang Web:
 http://mocly.edu.vn
- Tặng 3 cuốn sổ ghi danh, thi đua, lưu niệm tại phòng truyền thống của trường.
Dương Trung Kiên
2 25/3/2013 Đoàn Hồng Kỳ Cựu học sinh - Hạt phó Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 224 500.000 đ  
3 08/4/2013 Lớp 10 B Khóa học 1980-1983 5.000.000 đ Lường Văn Tun
4 29/4/2013 Lớp 12A Khóa học 2000-2003 5.000.000 đ Vì Thị Vân Anh
5 04/5/2013 Lớp 12B Khóa học 1986-1989 5.000.000 đ Vũ Đình Chiến
6 15/5/2013 Nhóm cựu học sinh Công tác tại Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn nông trường Mộc Châu 5.000.000 đ Lương Văn Hạnh
7 15/5/2013 Lớp 12B Năm học 1994-1995 5.000.000 đ Nguyễn Đức Huy
8 17/5/2012 Lớp 12B Khóa học 1994-1997 10.000.000 đ Nguyễn Anh Hoài
9 18/5/2013 Tập thể học sinh Khóa học 2010-2013 3.000.000 đ Vì Thị Thu Hương
10 17/7/2013 Đặng Thị Minh Điểm Khóa học 2001-2004 5.000.000 đ  
11 25/7/2013 Lớp 12B Khóa học 2001-2004 5.000.000 đ Đào Bá Quỳnh
12 26/8/2013 Lớp 12B Khóa học 1999-2002 10.000.000 đ Nguyễn Văn Giáp
13 26/8/2013 Lớp 12A Khóa học 2002-2005 5.000.000 đ Trương Văn Tùng
14 05/9/2013 Lớp 12A Khóa học 1992-1995 5.000.000 đ Nguyễn Thị Chuyên
15 05/9/2013 Lớp 12C Khóa học 1992-1995 5.000.000 đ Lê Thị Thanh Thủy
16 09/9/2013  Cựu học sinh:
Lê Doãn Công
Lớp 12A
Khóa 1995-1998
Hiện là giáo viên Trường THPT Mộc Lỵ
3.000.000 đ Lê Doãn Công
17 11/9/2013 Cựu học sinh:
Nguyễn Bích Thủy
Khóa 1976-1979
Hiện là giáo viên Trường THPT Mộc Lỵ
4.000.000 đ Nguyễn Bích Thủy
18 13/9/2013 Lớp 12A Khoá học 1999-2002 5.000.000 đ Nguyễn Thị Mai
19 16/9/2013 Lớp 12A Khóa 1995-1998 5.000.000 đ Nguyễn Việt Anh
20 24/9/2013 Cựu học sinh:
Nguyễn Anh Tấn
Hiện là giáo viên Trường THPT Mộc Lỵ 3.000.000 đ  
21 26/9/2013 Lớp 12A Năm học 1996-1997 10.000.000 đ Đào Thị Hải Yến
22 26/9/2013 Vũ Trường Giang
(lớp 12H)
Đinh Thanh Hòa
(lớp 12B, hiện là giáo viên Trường THPT Mộc Lỵ)
Khóa 2000-2003 1.000.000 đ Đinh Thanh Hòa
23 01/10/2013 Lớp 12A3 Khóa 2010-2013 1.000.000 đ GVCN: Đinh Thanh Hòa
24 04/10/2013 Công ty TNHH
Hạnh Toản
Địa chỉ: Tiểu khu Mía đường - Thị trấn Nông trường Mộc Châu
Điện thoại: 0223.569.459
2.000.000 đ Giám đốc: Trần Quốc Toản
25 04/10/2013 Doanh nghiệp tư nhân Thanh Phố Địa chỉ: Tiểu khu 2 - Thị trấn Mộc Châu
Điện thoại: 0223.866.303
3.000.000 đ Chủ doanh nghiệp: Nguyễn Trung Phố
26 09/10/2013 Lớp 12B Năm học 1983-1984 5.000.000 đ Ngô Thị Minh Tâm
27 12/10/2013 Lớp 12A Khóa học 1984-1987 5.000.000 đ Nguyễn Thị Thu Hương
28 14/10/2013 Lớp 12A Khóa học 1997-2000 10.000.000 đ Nguyễn Xuân Trường
29 18/10/2013 Nguyễn Thị Tám Phụ huynh em Nguyễn Mạnh Tuân Lớp 12A1 (năm học 2013-2014) 500.000đ Nguyễn Thị Tám
30 18/10/2013 Trần Duy Hưng Phụ huynh em Trần Thị Quỳnh Nhi - Lớp 12A1 (năm học 2013-2014) 500.000đ Trần Duy Hưng
31 18/10/2013 Đại lý bách kẹo
Hằng Giang
Tiểu khu 10 - Thị trấn Mộc Châu 200.000đ  
32 18/10/2013 Công ty TNHH
Vĩnh Hương
Tiểu khu 3 - Thị trấn Mộc Châu 1.000.000đ Ngô Xuân Vĩnh
33 19/10/2013 Tập thể
học sinh các lớp
Khóa học 1991-1994 10.000.000đ Nguyễn Tiến Sơn
34 20/10/2013 Tập thể học sinh
khối 10
Năm học 2013-2014 Tặng nhà trường hiện vật trị giá:
22.000.000đ
Nguyễn Thế Hưng
35 20/10/2013 Tập thể học sinh
khối 11
Năm học 2013-2014 Tặng nhà trường hiện vật trị giá:
20.000.000đ
Trần Văn Quốc
36 20/10/2013 Tập thể học sinh
khối 12
Năm học 2013-2014 Tặng nhà trường hiện vật trị giá:
20.000.000đ
Nguyễn Thị Hồng Diệp
37 22/10/2013 Tập thể lớp 12B Khóa học 1984-1987 5.000.000đ Nguyễn Trung Khải
38 22/10/2013 Tập thể lớp 8B Khóa học 1979-1982 5.000.000đ Nguyễn Mai Phương
39 22/10/2013 Cửa hàng
Phương Dương
Tiểu khu 6 - Thị trấn Mộc Châu 1.000.000đ  
40 22/10/2013 Cửa hàng bánh ngọt Hồng Nhung Tiểu khu 4 - Thị trấn Mộc Châu 1.000.000đ Chủ cửa hàng:
Vũ Bích Hằng
41 23/10/2013 Tập thể lớp 12A2 Khóa học 2007-2010 3.000.000đ GVCN:
Nguyễn Thị Hồng Diệp
42 24/10/2013 Cửa hàng
Nhung Tuyên
Tiểu khu khí tượng
Thị trấn Nông trường Mộc Châu
200.000đ Chủ cửa hàng:
Nguyễn Văn Tuyên
43 24/10/2013  Cửa hàng vật liệu Phượng Hương Tiểu khu 4 - Thị trấn Mộc Châu 1.000.000đ  
44 24/10/2013 Cửa hàng xe máy Thắng Thủy Tiểu khu cơ quan - Thị trấn Nông trường Mộc Châu 500.000đ  
45 24/10/2013 Của hàng Thanh Linh Tiểu khu 7 - Thị trấn Mộc Châu 200.000đ Chủ cửa hàng:
Giang Thị Linh
46 24/10/2013  Cửa hàng Hưng Hảo Tiểu khu 7 - Thị trấn Mộc Châu 200.000đ Chủ cửa hàng:
Đào Xuân Hưng
47 24/10/2013 Cửa hàng Hiền Vinh Tiểu khu 4 - Thị trấn Mộc Châu 500.000đ Chủ cửa hàng:
Đào Thị Hiền
48 24/10/2013 Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Mộc Châu Tiểu khu 7 - Thị trấn Mộc Châu 2.000.000đ Giám đốc:
Nguyễn Hữu Cửu
49 24/10/2013 Công ty trách nhiệm hữu hạn BK 567  Tiểu khu 4 - Thị trấn Mộc Châu 500.000đ Giám đốc:
Bùi Công Chiến
50 25/10/2013 Tập thể học sinh
lớp 12B
Khóa học 1987-1990 10.000.000đ Nguyễn Mạnh Minh
51 25/10/2013 Cựu học sinh:
Trương Vĩnh Nguyên
Khóa học 1975-1976
 Tiểu khu 4 - Thị trấn Mộc Châu 2.000.000đ Trương Vĩnh Nguyên
52 26/10/2013 Công ty cổ phần Hoa cảnh - Cao nguyên Bản Áng - Xã Đông Sang 1.000.000đ Nguyễn Thanh Tuấn
53 26/10/2013 Quỹ Tín dụng nhân dân Thị trấn Mộc Châu Tiểu khu 4 - Thị trấn Mộc Châu 3.000.000đ Chủ tịch HĐQT: Nguyễn Thị The
54 26/10/2013 Tập thể học sinh
lớp 12A
Khóa học 1980-1983 5.000.000đ Trịnh Xuân Linh
55 28/10/2013 Tập thể học sinh
lớp 12B
Khóa học 1993-1996 5.000.000đ Nguyễn Văn Tuấn
56 28/10/2013 Cựu học sinh:
Long Lượng
 Khoá học K46A5 1.000.000đ Nguyễn Trọng Long
57 28/10/2013 Công ty TNHH xe máy Trọng Loan Tiểu khu 10 - Thị trấn Mộc Châu 1.000.000đ Đại diện công ty:
Nguyễn Thị Loan
58 28/10/2013 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Liêm Tân Tiểu khu 7 - Thị trấn Mộc Châu 1.000.000đ Giám đốc:
Nguyễn Duy Liêm
59 29/10/2013 Tập thể học sinh
lớp K34D
Khóa học 1996-1999 5.000.000đ Ngần Trung Quế
60 29/10/2013 Cựu học sinh:
Nguyễn Xuân Hà
lớp 12A khóa học 1984-1987
Công an tỉnh Sơn La 5.000.000đ Nguyễn Xuân Hà
61 29/10/2013 Tập thể học sinh
lớp 12B
Khóa học 1985-1988 5.000.000đ Đoàn Thị Mai Hương
62 29/10/2013 Tập thể học sinh
khóa 1974-1977
Khóa học 1974-1977 5.000.000đ Nguyễn Hữu Hiệu
63 29/10/2013 Tập thể học sinh
lớp 12A
Khóa học 1985-1988 5.000.000đ Đỗ Thị Hoa
64 30/10/2013 Công ty cổ phần Thương mại - Khách sạn Hương Sen Tiểu khu 7 - Thị trấn Mộc Châu 1.000.000đ Trần Đức Thành
65 30/10/2013 Cựu học sinh:
Đỗ Văn Bình
(Hiện nay là Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Mộc Châu)
Tiểu khu 6 - Thị trấn Mộc Châu 1.000.000đ Đỗ Văn Bình
66 30/10/2013 Doanh nghiệp:
Hoàng Phương Minh
Tiểu khu 6 - Thị trấn Mộc Châu 1.000.000đ Giám đốc: Nguyễn Mạnh Hoàng
Phó Giám đốc: Nguyễn Mạnh Lân
67 30/10/2013 Nhà thuốc:
Hương Huynh
Tiểu khu 9 - Thị trấn Mộc Châu 500.000đ Lê Thị Hương
68 30/10/2013 Cửa hàng đồ gỗ:
Toàn Dung
Km73 - Thị trấn Mộc Châu 400.000đ Nguyễn Khánh Toàn
69 30/10/2013 Doanh nghiệp tư nhân: Ngọc Cường Km73 - Thị trấn Mộc Châu 2.000.000đ Nguyễn Thị Hoạt
Nguyễn Văn Minh
70 01/11/2013 Tập thể học sinh Khóa học 1975-1978 5.000.000đ Nguyễn Thế Hiệu
71 01/11/2013 Tập thể cán bộ viên chức Quỹ tín dụng nhân dân Thị trấn Nông trường Tiểu khu 70 - Thị trấn Nông trường Mộc Châu 5.000.000đ Phó Giám đốc:
Lương Văn Hạnh
72 01/11/2013 Cựu học sinh:
Trần Công Tiến
Khóa học 1986-1989
Hiện đang công tác tại: Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vân Hồ
3.000.000đ Trần Công Tiến
73 01/11/2013 Cựu  học sinh:
Trần Ngọc Bích
Khóa học 1986-1989
Tiểu khu 3 - Thị trấn Mộc Châu
1.000.000đ Trần Ngọc Bích
74 01/11/2013 Cựu học sinh:
Vũ Đình Chiến
Khóa học 1986-1989
Hiện đang công tác tại Công an huyện Mộc Châu
1.000.000đ Vũ Đình Chiến
75 02/11/2013 Gia đình cựu học sinh:
Trần Quang Hưng
(Hiện nay là Trưởng ban tổ chức Huyện ủy Mộc Châu)
Tiểu khu 6 - Thị trấn Mộc Châu 1.000.000đ Đỗ Thị Hoa
76 02/11/2013 Thầy giáo:
Lê Anh Dũng
Nguyên là GVCN
lớp 12C khóa học 1984-1987
2.000.000đ Lê Anh Dũng
77 02/11/2013 Nhà xe buýt Mộc Châu:
Nguyệt Hà
Biển kiểm soát:
26K - 7116
500.000đ Nguyệt Hà
78 4/11/2013 Tập thể học sinh lớp 12G Khóa học 2002 - 2005 5.000.000 đ Trần Thị Hiền
79 4/11/2013 Tập thể học sinh K44A4 Khóa học 2006 - 2009 3.000.000 đ Tô Thị Thu  Phương
80 4/11/2013 Tập thể học sinh K38H Khóa học 2000 - 2003 2.000.000 đ và Bức tranh đá Trương Ngọc Quyền
81 4/11/2013 Tập thể học sinh lớp 12C Khóa học 1984 - 1987 5.000.000 đ Nguyễn Đăng Nghĩa
82 4/11/2013 Tập thể học sinh lớp 12C Khóa học 2002 - 2005 3.000.000 đ Hà Thị Xuôi
83 4/11/2013 Cựu học sinh Hà Thị Xuôi Tiểu khu 3, Thị trấn Mộc Châu 1.000.000 đ Hà Thị Xuôi
84 2/11/2013 Tập thể học sinh K47A1 Khóa học 2009 - 2012 3.000.000 đ Đinh Thị Quỳnh Trang
85 4/11/2013 Tập thể học sinh lớp 12A Khóa học 1986 - 1989 5.000.000 đ Hà Thị Kim Oanh
86 4/11/2013 Tập thể học sinh lớp 12C Khóa học 1986 - 1989 5.000.000 đ Vương Thị Lan
87 4/11/2013 Tập thể học sinh lớp 10A Khóa học 1979 - 1982 5.000.000 đ Nguyễn Thị Ngân
88 5/11/2013 Kho bạc Nhà nước huyện Mộc Châu Tiểu khu 6, Thị trấn Mộc Châu 500.000 đ Phó Giám đốc
Phan Thị Thơm
89 5/11/2013 Chi cục Thuế huyện Mộc Châu Tiểu khu 4, Thị trấn Mộc Châu 500.000 đ Chi cục trưởng
Trần Văn Nam
90 5/11/2013 Tập thể học sinh lớp 12C Khóa học 1982 - 1985 3.000.000 đ Đỗ Thị Thục
91 5/11/2013 Tập thể học sinh Khóa học 1977 - 1980 5.000.000 đ Phan Minh Hòa
92 06/11/2013 Cựu học sinh:
Phạm Thị Huyền
Hiện là giáo viên Trường THCS Tân Xuân 500.000đ Phạm Thị Huyền
93 06/11/2013 Phòng Bảo Việt Mộc Châu Tiểu khu 7 - Thị trấn Mộc Châu 500.000đ Nguyễn Anh Đào
94 06/11/2013 Tập thể lớp 10A Năm học 1980-1981 3.000.000đ Nguyễn Thị Thanh
95 06/11/2013 Tập thể lớp K46A1 Khóa học 2008-2011 5.000.000đ Lớp trưởng
Lê Minh Cường
96 06/11/2013 Tập thể học sinh Khóa học 1973-1976 5.000.000đ Trương Vĩnh Nguyên
97 07/11/2013 Tập thể lớp 12C Khóa học 1993-1996 5.000.000đ Nguyễn Hữu Công
98 07/11/2013 Tập thể lớp 12C Khóa học 1994-1997 5.000.000đ Lê Phương Loan
99 07/11/2013 Các cựu học sinh:
1. Hà Xuân Thắng - Chủ tịch UBND Thị trấn Mộc Châu
2. Nguyễn Thị Hoạt - Phó Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân Thị trấn Mộc Châu
3. Nguyễn Văn Niên - Trưởng công an Thị trấn Mộc Châu
Lớp 12C
khóa học 1982-1985
3.000.000đ Nguyễn Văn Niên
100 08/11/2013 Cựu học sinh:
Hoàng Thị Yên
(Nguyên Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Mộc Lỵ)
Khóa học 1973-1976 1.000.000đ Hoàng Thị Yên
101 08/11/2013 Công ty cổ phần giống bò Mộc Châu Tiểu khu Cơ quan - Thị trấn Nông trường Mộc Châu 10.000.000đ Lê Thị Vinh
102 09/11/2013 Thầy giáo:
Lê Đình Đổng
(Nguyên giáo viên Hóa học Trường THPT Mộc Lỵ)
Tiểu khu Bản Mòn - Thị trấn Mộc Châu 500.000đ Lê Đình Đổng
103 09/11/2013 Tập thể học sinh lớp K36A Khóa học 1998-2001 3.000.000đ
và 3 ghế đá trị giá 3.000.000đ
Nguyễn Thị Ngọc Hồng
104 09/11/2013 Tập thể học sinh Khóa học 1983-1986 2.000.000đ Lê Thị Thu Hằng
105 09/11/2013 Tập thể học sinh
lớp K44A5
Khóa học 2006-2009 2.000.000đ Phùng Thị Mai Cúc
106 09/11/2013 Hợp tác xã Gia Thịnh - Hoa Lan Mộc Châu   1.000.000đ Nguyễn Chí Chinh
107 10/11/2013 Cựu học sinh:
Ngô Ngọc Toàn
(Nguyên Hiệu trưởng trường THPT Mộc Lỵ; hiện là Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mộc Châu)
Khóa học 1979-1982 1.000.000đ Ngô Ngọc Toàn
108 11/11/2013 Tập thể lớp 12A Khóa học 1982-1985 10.000.000đ Đào Việt Hùng
109 11/11/2013 Cô giáo:
Nguyễn Phương Liên
(Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A)
Khóa học 1982-1985 1.000.000đ Nguyễn Phương Liên
110 11/11/2013 Tập thể lớp 12A2 Khóa học 2008-2011 3.000.000đ Lớp trưởng:
Vũ Thị Huyền Anh
111 11/11/2013 * Các cựu học sinh khóa 1:
1. Ngô Trọng Quý
2. Hoàng Đức Mận
3. Lường Thị Mâng
4. Lê Hữu Giai
5. Phan Quốc Khánh
6. Nguyễn Tài Thanh
7. Lương Thị Thiện
8. Vũ Thị Mơ
9. Nguyễn Thị Nho
* Các cựu học sinh khóa 2:
1. Nguyễn Văn Vinh
2. Ngô Thị Lâm
3. Nguyễn Thị Ngọc
Khóa (1963-1966) và khóa (1964-1967) 6.000.000đ Nguyễn Văn Vinh
112 11/11/2013 Tập thể lớp 12A Khóa học 1993-1996 5.000.000đ Lớp trưởng:
Chu Viết Chung
Bí thư: Phạm Thu Hương
113 11/11/2013 Tập thể lớp 12B Khóa học 2000-2003 4.000.000đ
và hiện vật trị giá 1.000.000đ
Đinh Thanh Hòa
114 11/11/2013 Tập thể lớp 12C Khóa học 1988-1991 3.000.000đ Lê Thu Hằng
115 11/11/2013 Trung tâm
Viettel Mộc Châu
Tiểu khu Bệnh viện 2 - Thị trấn Nông trường Mộc Châu Tặng hiện vật trị giá:
10.000.000đ
Giám đốc:
Hoàng Văn Thảo
116 11/11/2013 Cựu học sinh:
Đào Việt Hùng
(Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và Kinh doanh xuất nhập khẩu Vạn Thuận)
Khóa học 1982-1985
(Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 
Số nhà 1 lô A, Tập thể Đại học khoa học tự nhiên, ngõ 443, đ, Quận Thanh Xuân  - Hà Nội)
100.000.000đ
(Một trăm triệu đồng)
Đào Việt Hùng
117 11/11/2013 Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình - Pòng giao dịch Mộc Châu Tiểu khu 6 - Thị trấn Mộc Châu 3.000.000đ Phạm Quang Hưng
118 11/11/2013 Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam
Chi nhánh Sơn La - Phòng giao dịch Mộc Châu
Tiểu khu 4 - Thị trấn Mộc Châu 2.000.000đ Đinh Văn Hải
119 11/11/2013 Tập thể lớp 12B Khóa học 1982 - 1985 3.000.000đ Huỳnh Thị Liên
120 11/11/2013 Các phụ huynh Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường THPT Mộc Lỵ  năm học 2013-2014 1.000.000đ Nguyễn Viết Hạnh
121 11/11/2013 Tập thể học sinh lớp K35B Khóa học 1997-2000 5.000.000đ Nguyễn Hoàng Lân
122 12/11/2013 Tập thể học sinh lớp 12B
(Thầy Lò Văn Lương chủ nhiệm)
Khóa học 1983-1986 5.000.000đ Nguyễn Thị Hương
123 12/11/2013 Tập thể học sinh lớp K35D Khóa học 1997-2000 5.000.000đ Phạm Hùng
124 12/11/2013 Tập thể học sinh Khóa học 1989-1992 5.000.000đ Khuất Thanh Bình
125 12/11/2013 Tập thể học sinh lớp 12A Khóa học 1987-1990 5.000.000đ Nguyễn Thị Hồng Vân
126 12/11/2013 Tập thể học sinh lớp 12C Khóa học 1983-1986 5.000.000đ Vũ Đức Dương
127 12/11/2013 Tập thể lớp 12A3 Khóa học 2003-2006 2.000.000đ Hà Văn Huân
128 12/11/2013 Tập thể lớp 12B Khóa học 1995-1998 5.000.000đ Bùi Thị Thương
129 13/11/2013 Thầy Hoàng Công Trường – Hiệu trưởng trường THCS Lê Quý Đôn
(Nguyên là giáo viên Trường THPT Mộc Lỵ)
Tiểu khu 6 – Thị trấn Mộc Châu 500.000đ Hoàng Công Trường
130 13/11/2013 Tập thể lớp K42A4 Khóa học 2004-2007 Tặng 01 cây cảnh Đặng Thị Thư
131 13/11/2013 Đảng ủy-Ban giám đốc Công ty Hợp tác quốc tế 705 Tiểu khu 13 – Thị trấn Mộc Châu 5.000.000đ Vũ Trường Giang
132 13/11/2013 Tập thể lớp 12B Khóa học 1988-1991 Tặng 05 ghế đá  
133 13/11/2013 Tập thể học sinh Khóa học 1976-1979 5.000.000đ Đỗ Đức Hạnh
134 13/11/2013 Cựu học sinh:
Đỗ Đức Hạnh
Khóa học 1976-1979 1.000.000đ Đỗ Đức Hạnh
135 13/11/2013 Cựu học sinh:
Nguyễn Trọng Kim
Khóa học 1976-1979 1.000.000đ Nguyễn Trọng Kim
136 13/11/2013 Tập thể học sinh lớp K39C
(Cô giáo Trịnh Thị Vân chủ nhiệm)
Khóa học 2001-2004 3.000.000đ Lê Thùy Dung
137 13/11/2013 Tập thể lớp 12D Khóa học 1994-1997 5.000.000đ Trần Thắng
138 13/11/2013 Tập thể học sinh lớp 12A1 (K42A1) cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Hồng Diệp Khóa học 2004-2007 3.000.000đ Trịnh Anh Tuấn
139 13/11/2013 Bảo hiểm xã hội huyện Mộc Châu Tiểu khu 10 – Thị trấn Mộc Châu 500.000đ Ngô Thị Minh Tâm
140 14/11/2013 Cựu học sinh:
Tường Thế Truyền
Khóa 4 (1966-1969) 500.000đ Tường Thế Truyền
141 14/11/2013 Cựu học sinh:
Lường Xuân Mai
Khóa 4 (1966-1969) 1.000.000đ Lường Xuân Mai
142 14/11/2013 Tập thể học sinh lớp K37C Khóa học 1999-2002 5.000.000đ Tống Ngọc Dương
143 14/11/2013 Cựu học sinh:
Lù Việt Hưng
Lớp K37C (Khóa học 1999-2002) Tặng 01 máy in Lù Việt Hưng
144 14/11/2013 Tập thể học sinh lớp K39A Khóa học 2001-2004 6.000.000đ Nguyễn Duy Cảnh
145 14/11/2013 Tập thể lớp 12C Khóa học 1987-1990 Tặng 2 ghế đá
Trị giá: 1.600.000đ
Vũ Thị Hòa
146 14/11/2013 Trường THCS Mộc Lỵ Tiểu khu 3 – Thị trấn Mộc Châu 1.000.000đ Lê Thị Thắng
147 14/11/2013 Tập thể lớp 12D Khóa học 2000-2003 2.000.000đ Nguyễn Thị Tâm
148 14/11/2013 Cựu học sinh khóa 8 Khóa học 1971-1974 Tặng 01 tranh trống đồng Nguyễn Văn Hòa
149 14/11/2013 Cựu học sinh:
Vũ Thị Mơ
(Thiếu tá, bác sĩ Quân y tại Thành phố Hồ Chí Minh)
Khóa 1 (1963-1966) 6.000.000đ Vũ Thị Mơ
150 14/11/2013 Cửa hàng điện thoại Duy Anh Tiểu khu 8 – Thị trấn Mộc Châu 1.000.000đ Nguyễn Duy Cảnh
151 14/11/2013 Cựu học sinh:
Nguyễn Văn Thịnh
Khóa 4 (1966-1969) 2.000.000đ Nguyễn Văn Thịnh
152 14/11/2013 Tập thể lớp 12A9 Khóa học 2006-2009 2.000.000đ Lường Thị Hậu
153 14/11/2013 Tập thể lớp 12B2 Khóa học 2003-2006 Tặng 03 ghế đá
trị giá 2.400.000đ
Phan Thị Liên
154 15/11/2013 Tập thể lớp 10B Khóa học 1978-1981 3.000.000đ Triệu Thị Nga
155 15/11/2013 Cựu học sinh Khóa học 1990-1993 5.000.000đ và 01 ghế đá Thái Bá Sinh
156 15/11/2013 Cựu học sinh: Nguyễn Mạnh Thông Khóa học 1990-1993 2.000.000đ Nguyễn Mạnh Thông
157 15/11/2013 Bưu Điện Huyện Mộc Châu Tiểu khu 4 thị trấn Mộc Châu 1.000.000đ Nguyễn Đình Độ
158 15/11/2013 Trường Đại Học Tây Bắc   1.000.000đ Ngô Đức Quyền
159 15/11/2013 Tập thể cựu học sinh: 1. Nguyễn Thị Thu, 2. Đặng Thị Thu Huệ, 3. Phạm Đức Viễn, 4. Phạm Thị Lan, 5. Phạm Thị Thu Hương, 6. Nguyễn Linh Huyền, 7. Trịnh Thị Hồng, 8. Bùi Khánh Hòa, 9. Đặng Thị Lan, 10. Đào Vân Anh Đang công tác tại trường Đại Học Tây Bắc 01 bộ máy tính Đặng Thị Thu Huệ
160 15/11/2013 Tập thể học sinh Khóa học 2006-2009 (K44A1) 05 ghế đá Trần Anh Thắng
161 15/11/2013 Tập thể học sinh Khóa học 1997-2000 (K35C) 5.000.000đ Lê Văn Toại
162 15/11/2013 Thầy giáo: Bùi Đức Trầm, Trần Anh Đài, Phạm Khắc Đức   1.500.000đ Bùi Đức Trầm
163 15/11/2013 Tập thể học sinh Khóa học 1969-1972 và 1970-1973 5.000.000đ Sa Đình Chiến
164 15/11/2013 Tập thể lớp 12C Khóa học 1995-1998 3.000.000đ Trần Minh Khương
165 15/11/2013 UBND Thị trấn Mộc Châu   1.000.000đ Đỗ ĐÌnh Bản
166 15/11/2013 Tập thể lớp K44A3 Khóa học 2006-2009 2.000.000đ Ngô Thị Thanh
167 15/11/2013 Tập thể chi nhánh nước   500.000đ Phạm Minh Đức
168 15/11/2013 Cựu học sinh: Đinh Thị Yến Khóa học K11 1.000.000đ Đinh Thị Yến
169 15/11/2013 Cựu học sinh: Nguyễn Thị Hương Giang Giáo viên trường THCS Tây Tựu – Hà Nội 500.000đ Nguyễn Thị Hương Giang
170 15/11/2013 Cựu học sinh(giáo viên cũ): Hiện đang công tác tại trung tâm chính trị huyện Mộc Châu 500.000đ Lê Thùy Dung
171 15/11/2013 Cựu học sinh: Sa Văn Khuyên 1974-1977 2.000.000đ Sa Văn Khuyên
172 15/11/2013 Cựu học sinh: Nguyễn Văn Vị, Phạm Thị Kim Dung 1974-1977 2.000.000đ Phạm Thị Kim Dung
173 15/11/2013 Trường THPT Tông Lệnh   1.000.000đ Bùi Quốc Khánh
174 15/11/2013 Trung Tâm BDCT Huyện Mộc Châu   500.000đ Nguyễn Mai Lan
175 15/11/2013 Trường THPT Yên Châu   500.000đ Phạm Thị Hường
176 15/11/2013 Ngân hàng đầu tư và phát triển Sơn La   10.000.000đ Phạm Thị Kim Dung
177 15/11/2013 Phong GD&ĐT Huyện Mộc Châu   500.000đ Hoàng Việt
178 15/11/2013 Chi nhánh điện lực Mộc Châu   2.000.000đ Phạm Văn Minh
179 15/11/2013 Cựu học sinh: Ngần Xuân Cảnh   1.000.000đ Ngần Xuân Cảnh
180 15/11/2013 Công an huyện Mộc Châu   1.000.000đ  
181 15/11/2013 Hội chữ thập đỏ huyện Mộc Châu   500.000đ  
182 15/11/2013 Đinh Thị Hà Bệnh Viện Huyện Mộc Châu 1.000.000đ Đinh Thị Hà
183 15/11/2013 Nguyễn Quốc Hải, Nguyễn Thị Hòa Cựu học sinh khóa 1969-1973 1.000.000đ Nguyễn Quốc Hải
184 15/11/2013 Tập Thể lớp K37D Khóa học 1999-2002 2.000.000đ  
185 15/11/2013 Tập Thể lớp K43A1 Khóa học2005-2008 2.000.000  
186 15/11/2013 Tòa án nhân dân Huyện Mộc Châu   1.000.000đ  
187 15/11/2013 Cựu học sinh Đinh Văn Thiểu K45A6 200.000đ  
188 15/11/2013 Thầy Trần Hữu Đức Trưởng phòng GD - ĐT Huyện Vân Hồ 500.000đ  
189 15/11/2013 Lớp 12A Khóa học 1983-1984 5.000.000đ Đào Duy Khánh
190 16/11/2013 Thầy giáo Lưu Văn Nho
 
Nguyên giáo viên nhà trường năm 1987 - 1989 1.000.000đ  
191 16/11/2013 Cựu HS Lê Thu Hương
Khóa 1988 - 1991
Hiện công tác tại Thanh tra huyện Mộc Châu 1.000.000đ  
192 16/11/2013 Trường THPT Mường La Mường La, Sơn La 500.000đ Phó HIệu trưởng Đinh Hồng Hạnh
193 16/11/2013 Trường THPT Bình Thuận Thuận Châu, Sơn La 500.000đ Phó Hiệu trưởng Phạm Thành Đông
194 16/11/2013 Trường THPT Sốp Cộp Sốp Cộp, Sơn La 1.000.000đ Đỗ Văn Thiết
195 16/11/2013 Trường THPT Quỳnh Nhai Quỳnh Nhai 500.000đ Nguyễn Tân
196 16/11/2013 Trường THPT Thuận Châu Thuận Châu, Sơn La 500.000đ Phó HIệu trưởng Lê Nam Hoan
197 16/11/2013 Trường THPT Mường Bú Mường La, Sơn La 500.000đ Hiệu trưởng Vũ … Sơn
198 16/11/2013 Trường THPT Chiềng Sinh Thành phố Sơn La 400.000đ Phó Hiệu trưởng Trần Quốc Tuấn
199 16/11/2013 Trường THPT Tân Lang Phù Yên, Sơn La 500.000đ Hiệu trưởng Lò Xuân Dừa
200 16/11/2013 Trường Cao đẳng Sơn La Thành phố Sơn La 500.000đ  
201 16/11/2013 Trường THPT Mai Châu B Mai Châu, Hòa Bình 500.000 đ và 01 bức tranh Hiệu trưởng Phạm Minh Tuấn
202 16/11/2013 Trường THPT Mai Châu A Mai Châu, Hòa Bình 1.000.000đ và 01 bó hoa  
203 16/11/2013 Trường THPT Bắc Yên Bắc Yên, Sơn La 1.000.000đ và 01 bó hoa Bùi Tuyết
204 16/11/2013 Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu Mộc Châu, Sơn La 500.000đ và 01 lẵng hoa Phó Giám đốc Khuất Thanh Bình
205 16/11/2013 Trường THPT Tô Hiệu Thành phố Sơn La 500.000đ và 01 lẵng hoa  
206 16/11/2013 Trường THPT Co Mạ Thuận Châu, Sơn La 500.000đ  
207 16/11/2013 Trường Dân tộc Nội trú tỉnh Thành phố Sơn La 500.000đ  
208 16/11/2013 Trường THCS Lê Quý Đôn TK4, TT Mộc Châu 300.000đ Phó Hiệu trưởng Trần Minh Đức
209 16/11/2013 Trường THPT Sông Mã Sông Mã, Sơn La 500.000đ Phó Hiệu trưởng Phạm Thị Thuật
210 16/11/2013 Trường THPT Chiềng Khương Sông Mã, Sơn La 1.000.000đ Trần Thủy
211 16/11/2013 Hội Khuyến học Huyện Mộc Châu Mộc Châu, Sơn La 500.000đ Phó Chủ tịch thường trực Nguyễn Văn Thân
212 16/11/2013 Trường tiểu học Mộc Lỵ TK3, TT Mộc Châu 500.000đ Phó Hiệu trưởng Trần Kim Oanh
213 16/11/2013 Cô Nguyễn Thị Dung Nguyên là viên chức nhà trường 200.000đ  
214 16/11/2013 Trường THCS 8/4 TTNT Mộc Châu 500.000đ  
215 16/11/2013 Trường PTDT Nội trú Mộc Châu TK3, TT Mộc Châu 500.000đ Hiệu trưởng Trần Cảnh
216 16/11/2013 Trường THPT Chu Văn Thịnh Mai Sơn, Sơn La 400.000đ Chủ tịch CĐ Đặng Thuận
217 16/11/2013 Trường THPT Cò Nòi Mai Sơn, Sơn La 500.000đ Phạm Sơn
218 16/11/2013 Trường THPT Mai Sơn Mai Sơn, Sơn La 500.000đ Phó Hiệu trưởng Phạm Hòa
219 16/11/2013 Đoàn Cựu HS Hà Nội   10.000.000đ Phan Tiến Viêng
220 16/11/2013 Trung tâm Văn hóa Mộc Châu Mộc Châu, Sơn La 500.000đ  
221 16/11/2013 Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên TTNT Mộc Châu 300.000đ và 01 món quà, 01 bó hoa  
222 16/11/2013 Huyện ủy-HĐND-UBND huyện Vân Hồ Vân Hồ, Sơn La 1.000.000đ  
223 16/11/2013 Viện kiểm sát Mộc Châu Mộc Châu, Sơn La 500.000đ  
224 16/11/2013 Cô Nguyễn Thị Ngà Nguyên là viên chức nhà trường 500.000đ  
225 16/11/2013 Trường THPT Thảo Nguyên TTNT Mộc Châu 1.000.000đ Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thư
226 16/11/2013 Tập thể học sinh K48A2 Khóa học 2010 - 2013 1.000.000đ Đỗ Hồng Linh
227 16/11/2013 Trường THCS Đông Sang Xã Đông Sang, Mộc Châu 500.000đ Hiệu trưởng Trần Phú
228 16/11/2013 Trường THPT Chuyên Thành phố Sơn La 500.000đ và 01 lẵng hoa Điêu Nhiên
229 16/11/2013 Trường TPT Nguyễn Du Thành phố Sơn La 500.000đ và 01 lẵng hoa Nguyễn Hưng
230 16/11/2013 Tập thể HS K36A   01 lẵng hoa Nguyễn Thị Ngọc Hồng
231 16/11/2013 Tập thể HS 10A Khóa học 1978-1981 01 lẵng hoa Nguyễn Thanh
232 16/11/2013 Công ty giống bò sữa Mộc Châu   01 lẵng hoa  
233 16/11/2013 Tập thể K44A2 Khóa học 2006-2009 2.000.000đ  
234 16/11/2013 Cựu HS khóa 1991-1994   01 bình hoa  
235 16/11/2013 Trung tâm giáo dục thường xuyên Mộc Châu TTNT Mộc Châu 500.000đ  
236 16/11/2013 Tập thể HS lớp 10A Khóa học 1980-1981 01 lẵng hoa  
237 16/11/2013 Trường THPT Gia Phù Phù Yên, Sơn La 1.000.000đ Nguyễn Lạc Đạt
238 16/11/2013 Huyện đoàn Mộc Châu Mộc Châu, Sơn La 500.000đ  
239 16/11/2013 Tập thể HS K40C   01 lẵng hoa  
240 16/11/2013 Tập thể HS K39B   01 lẵng hoa  
241 16/11/2013 Trường Mầm non Hoa Ban TK2, TT Mộc Châu 300.000đ Hiệu trưởng Nguyễn Thị Lợi
242 16/11/2013 Tỉnh đoàn Sơn La Thành phố Sơn La 500.000đ Lò Mạnh Cường
243 16/11/2013 Ngân hàng An Bình Mộc Châu 01 lẵng hoa  
244 16/11/2013 Lớp 10 khóa 6 Khóa học 1968-1971 3.000.000đ Lương Văn Hạnh
245 16/11/2013 Cựu HS Lương Tuấn Dũng lớp 12A1 Khóa học 2010-2013 200.000đ  
246 16/11/2013 Tập thể HS 12A5K43 Khóa học 2005-2008 1.000.000đ Nguyễn THị Hải Yến
247 16/11/2013 Trường THPT Mường Giôn Quỳnh Nhai, Sơn La 500.000đ và quà Bùi Minh Trung
248 16/11/2013 Tập thể HS lớp 12A Khóa học 1987-1990 01 lẵng hoa  
249 16/11/2013 Tập thể HS lớp 12B Khóa học 1995-1998 01 bình hoa  
250 16/11/2013 Ngân hàng Chính sách huyện Mộc Châu Mộc Châu, Sơn la 500.000đ Phạm Hồng Loan
251 16/11/2013 Trường Tiểu học 3/2 TT Mộc Châu 500.000đ Vũ Thị Hòa
252 16/11/2013 Cô giáo Nguyễn Thị Tú Anh Nguyên là giáo viên nhà trường 1.000.000đ  
253 16/11/2013 Tập thể HS khóa 45A9   01 bình hoa  
254 16/11/2013 Tập thể HS khóa 41A1   01 bình hoa  
255 16/11/2013 Tập thể HS khóa 40E Khóa học 2003-2005 3.000.000đ Nguyễn Thị Thanh
256 16/11/2013 Tập thể HS 12D Năm học 1998-1999 01 lẵng hoa  
257 16/11/2013 Tập thể HS K46A3 Khóa học 2008-2011 3.000.000đ và 01 lẵng hoa Vũ Thị Thùy Dương
258 16/11/2013 Tập thể HSK41A4 Khóa học 2003-2006 2.000.000đ Lò Đức Tiến
259 16/11/2013 Tập thể HS lớp 12B Khóa học 1996-1999 5.000.000đ Lường Trung Hiếu
260 16/11/2013 Trường THPT Mộc Hạ Vân Hồ, Sơn La 500.000đ Hiệu trưởng Lê Thảo Nguyên
261 16/11/2013 Tập thể HS K39A Khóa học 2001-2004 01 lẵng hoa  
262 16/11/2013 Trường THPT Tân Lập Xã Tân Lập, Mộc Châu 500.000đ Đỗ Thị Hảo
263 16/11/2013 Tập thể HS K38D Khóa học 2000-2003 01 lẵng hoa  
264 16/11/2013 Tập thể HS K36B Khóa học 1999-2001 5.000.000đ và 01 lẵng hoa Đỗ Thu Hà
265 16/11/2013 Tập thể HS lớp K39E Năm học 2001-2004 1.000.000đ Đỗ Thị Huyền Trang
266 16/11/2013 Cựu HS Nguyễn Văn Hiệp K41A6 200.000đ  
267 16/11/2013 Trường THCS Mường Sang Xã Mường Sang, Mộc Châu 500.000đ Lò Thị Vũ Phương
268 16/11/2013 Cô giáo Nguyễn Thị Quý Sửu, nguyên là giáo viên nhà trường Hiện là Chuyên viên Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GD&ĐT 1.000.000đ  
269 16/11/2013 Trung tâm y tế Huyện Mộc Châu   500.000đ  
270 16/11/2013 Nhóm HS lớp K42A7   1.200.000đ Nguyễn Tiến Hùng
271 16/11/2013 Quảng cáo Phương Nhung Tiểu khu 4 – Thị trấn Mộc Châu Tặng 1 bảng thông báo của trường Phương Nhung
272 16/11/2013 Trường THPT Mường Lầm Sông Mã, Sơn La 2.000.000đ  
273 16/11/2013 Trường THPT Phiêng Khoài Yên Châu, Sơn La 500.000đ  
274 16/11/2013 Liên đoàn Lao động huyện Mộc Châu   200.000đ  
275 16/11/2013 Trường THPT Chiềng Sơn Mộc Châu, Sơn La 500.000đ  
276 16/11/2013 Trường THCS 3/2 Tiểu khu 12, Thị trấn Mộc Châu 300.000đ  
277 16/11/2013 Cô giáo Vũ Thanh Bình Nguyên là giáo viên nhà trường Ủng hộ toàn bộ trang phục màn múa cờ trị giá 3.000.000đ  
278 16/11/2013 Trường THPT Phù Yên Phù Yên, Sơn La 1.000.000đ  
279 16/11/2013 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Phú Thành Ngõ 2, Đường Chiến thắng, Phố 5, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình, Ninh Bình
ĐT: 030.3886477
2.000.000đ  
280 25/11/2013 Tập thể lớp 12A Khóa học 1988-1991 5.000.000đ Vũ Thị Hoa

Tổng số tiền tập thể, cá nhân đã ủng hộ đến 11 giờ 00 phút ngày 25/11/2013:
708.400.000 đồng
(Bảy trăm linh tám triệu bốn trăm ngàn đồng).

Tác giả bài viết: Ban giám hiệu

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn