Trang chủ » Tin Tức » Tin giáo dục

Đề thi minh hoạ kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Thứ sáu - 07/10/2016 03:59
Ngày 05/10/2016, Bộ GDĐT đã công bố đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia năm 2017
UBND TỈNH SƠN LA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Số: 1291/SGDĐT-GDPT
V/v khai thác đề thi minh họa và chuẩn bị ôn tập cho kỳ thi THPTQG năm 2017
 
             Sơn La, ngày 06  tháng 10  năm 2016
 
KHẨN

 

Kính gửi:   
- Các trường trung học phổ thông;
- Các trung tâm GDNN-GDTX huyện.
 
Ngày 05/10/2016, Bộ GDĐT đã công bố đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. Để chuẩn bị cho các thi sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 của tỉnh đạt kết quả tốt nhất, Sở GDĐT yêu cầu các trường THPT, các TTGDNN-GDTX huyện triển khai thực hiện những nhiệm vụ sau:
1. Tổ chức cho giáo viên thuộc các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, Giáo dục công dân của đơn vị mình giải đề đề thi minh họa do Bộ GDĐT công bố trên website chính thức của Bộ GD&ĐT; các tổ/nhóm chuyên môn phân tích đề thi minh họa để xác định chính xác mức độ yêu cầu (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) của từng câu hỏi, xác định tỉ lệ các mức độ yêu cầu của đề.
2. Trên cơ sở phân tích đề minh họa, chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn (đặc biệt đối với môn Toán, Lịch sử, Địa lý, GDCD) xây dựng các câu hỏi, bài tập trong phạm vi chương trình lớp 12 dưới hình thức trắc nghiệm với các mức độ yêu cầu khác nhau.  
3. Kịp thời điều chỉnh nội dung dạy học chính khóa theo hướng: đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình hiện hành; tăng cường dạy học phân hóa phù hợp với đối tượng học sinh; giảm lượng kiến thức hàn lâm; chú trọng hướng dẫn học sinh nắm được vấn đề cốt lõi của bài học, hiểu rõ bản chất của nội dung được học; chú trọng việc vận dụng kiến thức vào cuộc sống thực tiễn đồng thời định hướng được thái độ, hành vi cho học sinh.
4. Áp dụng các phương pháp dạy học phù hợp để nâng cao hiệu quả các giờ dạy: đối với mỗi bài học giáo viên cần xác định rõ hệ thống câu hỏi nhằm giúp học sinh nắm được kiến thức trọng tâm, cơ bản, hiểu bản chất vấn đề được tiếp thu và tổ chức cho học sinh nghiên cứu dưới sự hướng dẫn, giúp đỡ của giáo viên; sau mỗi bài học cần có hệ thống câu hỏi, bài tập (tốt nhất là theo hình  trắc nghiệm) củng cố và kiểm tra việc nhớ kiến thức, mức độ hiểu bài của học sinh và kịp thời điều chỉnh việc dạy học sau mỗi bài học. Khuyến khích giáo viên sử dụng kỹ thuật “Bản đồ tư duy” đối với những bài học phù hợp và đối với những tiết ôn tập, hệ thống hóa kiến thức.
5. Đối với kiểm tra đánh giá: tăng cường dạng câu hỏi trắc nghiệm trong các bài kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ; giảm bớt những câu hỏi mang tính chất hàn lâm, yêu cầu ghi nhớ máy móc. Đối với kiểm tra miệng cần tăng cường nhiều dạng câu hỏi nhỏ, cụ thể để kiểm tra việc hiểu bài chứ không phải kiểm tra học thuộc lòng như trước đây.
6. Các nhà trường kịp thời có định hướng giúp học sinh ôn tập những nội dung kiến thức từ đầu năm học, tránh tình trạng để dồn kiến thức đến cuối năm, gây hiện tượng quá tải; khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức ôn tập cho học sinh để chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2017.
7. Chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn chuẩn bị tham luận về các nội dung sau: (1) Những thuận lợi, khó khăn, kinh nghiệm trong việc nghiên cứu, khai thác đề thi minh họa của Bộ GD&ĐT và áp dụng vào quá trình dạy học, ra đề kiểm tra, ôn tập; (2) Kinh nghiệm xây dựng kế hoạch, nội dung ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2017; (3) Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh ôn tập. Nội dung tham luận sẽ được trình bày tại hội thảo về công tác chuẩn bị ôn tập cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 do Sở GD&ĐT chủ trì, dự kiến tổ chức vào tháng 11/2016.
Nhận được Công văn này yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc xin liên hệ với phòng GDPT Sở GDĐT để được chỉ đạo, giải quyết./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng ban Sở;
- Lưu: VT, GDPT.
KT.GIÁM ĐỐC
  PHÓ GIÁM ĐỐC
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Duy Hoàng   


Xem chi tiết đề thi minh hoạ tại đây

Tác giả bài viết: Ban giám hiệu

Nguồn tin: sogiaoduc.sonla.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn