Danh mục

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Mộc Lỵ

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Mộc Lỵ

Thời gian: 13 giờ 30 phút ngày 28 tháng 9 năm 2013. Địa điểm: Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Mộc Châu