Trang chủ » Lịch hoạt động » Thời khoá biểu

Thời khóa biểu năm học 2013-2014

Thứ tư - 14/08/2013 22:55
Cần xem nội dung chi tiết. Thay đổi thời khóa biểu lần thứ 7 (Thực hiện từ ngày 10/3/2014)
STT Download Ngày đăng
 1  Lần 1: TKB theo lop hoc tu 19-8-2013.doc   15/8/2013
 Lần 1: TKB theo giao vien tu 19-8-2013.doc 
2  Lần 2: TKB theo lop hoc tu 26-8-2013.doc  24/8/2013
 Lần 2: TKB theo giao vien tu 26-8-2013.doc
3  Lần 3: TKB theo lop hoc tu 23-9-2013.doc  20/9/2013
Lần 3: TKB theo giao vien tu 23-9-2013.doc
4 Lần 4: TKB theo lop hoc tu 21-10-2013.doc
Lần 4: TKB theo giao vien tu 21-10-2013.doc
17/10/2013
5 Lần 5: TKB theo lop hoc tu 02-12-2013.doc
Lần 5: TKB theo giao vien tu 02-12-2013.doc
28/11/2013
6 Lần 6: TKB theo lop hoc tu 06-01-2014.doc
Lần 6: TKB theo giao vien tu 06-01-2014.doc
04/01/2014
7 Lần 7: TKB theo lop hoc tu 10-3-2014.doc
Lần 7: TKB theo giao vien tu 10-3-2014.doc
Đang cập nhật

Tác giả bài viết: Ban giám hiệu

Từ khóa: thực hiện