Trang chủ » Giới thiệu » Lời giới thiệu

Lời giới thiệu

Thứ năm - 25/04/2013 12:29
Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, THPT Mộc Lỵ tự hào là nơi đào tạo ra những thế hệ học trò có trình độ, có đạo đức, đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Là một trường THPT thuộc huyện miền núi, trên địa bàn còn nhiều khó khăn nhưng với phương châm giáo dục “Tất cả vì học sinh thân yêu”, thầy và trò nhà trường đã không ngừng vượt khó vươn lên, từng bước khẳng định vị thế của mình trong hệ thống các trường THPT trong toàn tỉnh. Nhà Trường xác định sứ mệnh của mình là góp phần đào tạo những trí thức Việt Nam, chuyên nghiệp, tâm huyết, đủ bản lĩnh và năng lực hội nhập quốc tế. Đó là một cam kết hướng về lợi ích thiết thực của học sinh và lợi ích cộng đồng.
  
Từ khóa: Giới thiệu