Trang chủ » Giới thiệu » Giới thiệu và Lịch sử phát triển

Cơ cấu tổ chức

Thứ sáu - 26/04/2013 07:09
Năm học 2015-2016 Trường THPT Mộc Lỵ với số cán bộ, giáo viên toàn trường là 74 được chia thành 06 tổ chuyên môn và 01 tổ văn phòng.
NĂM HỌC 2015 - 2016

BAN GIÁM HIỆU


  Họ và tên Chức vụ
 Vương Văn Học
ĐT: 0915.919.715
Email: hoc.mocchausonla@gmail.com

 
Hiệu trưởng
Nguyễn Minh Hải
ĐT: 0914.866.781
Email: minhhaiedu@gmail.com

 
Phó Hiệu trưởng
Nguyễn Thị Hiên
ĐT: 01688.596.368
Email:nguyenmaihien361967@yahoo.com

 
Phó Hiệu trưởng
Trần Quốc Phong
ĐT: 0912.097.677
Email: phongc3@gmail.com

 
Phó Hiệu trưởng
 
 
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

  Họ và tên Chức vụ
Lường Văn Hiệu
0978.028.856
Chủ tịch
Đặng Thị Vân
0945.086.599
P.Chủ tịch
Vì Thị Thu Hương Ủy viên BCH
Bùi Mai Lan Ủy viên BCH
Trần Văn Quốc
0923.181.181
Ủy viên BCH
 
 
BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

TT Họ và tên Chức vụ
Bùi Trung Tuyến
0912.158.370
Bí thư
Ngô Minh Hiển Phó Bí thư
Trần Văn Quốc
0923.181.181
Ủy viên BTV
Nguyễn Thị  Thuỳ Dương
0947.555.979
Ủy viên BTV
Vì Thị Vân Anh Ủy viên BTV
 
TỔ CHUYÊN MÔN, VĂN PHÒNG

1. Tổ Toán - Tin (13 đ/c)

TT Họ và tên Chức vụ
1. Phạm Thị Hà
01684.366.495
Tổ trưởng
GV Toán
2. Nguyễn Thị Hồng Diệp
0915.166.393
Tổ phó
GV Toán
3. Nguyễn Thị Minh GV Toán
4. Lê Thu Huyền GV Toán
5. Trần Quốc Phong GV Toán
6. Phùng Thanh Hải GV Toán
  7. Vũ Thị Hải Hà GV Toán
8. Nguyễn Thế Hưng GV Toán
9. Nguyễn Xuân Bình GV Toán
10. Phí Thị Diệu Hương GV Toán
11. Bùi Mai Lan GV Tin
12. Bùi Văn Tuấn GV Tin
13. Nguyễn Văn Hưởng GV Tin
 
2. Tổ Lý – Hóa - KTCN (14 đ/c)
TT Họ và tên Chức vụ
1. Trịnh Thị Vân
01684.366.467
Tổ trưởng
GV Hóa
2. Nguyễn Thị Huệ
0917.628.868
Tổ phó
GV Lý
3. Nguyễn Minh Hải GV Lý
4. Lường Văn Hiệu GV Lý
5. Đinh Thanh Hoà GV Lý
6. Vương Văn Học GV Lý
7. Trần Văn Quốc GV Lý
8. Ngô Minh Hiển GV Lý
9. Trần Trí Dũng GV Hóa
10. Đặng Thị Nhung GV Hóa
11. Nguyễn Thị Thuỳ Dương GV Hóa
12. Phan Thị Thùy Ninh GV Hóa
13. Nguyễn Văn Cường GV KTCN
14. Nguyễn Thuý Hoà GV KTCN
 
3. Tổ Sinh – TD – KTNN (14 đ/c)
TT Họ và tên Chức vụ
1. Nguyễn Anh Tấn
0979.831.819
Tổ trưởng
GV TD
2. Phạm Thị Ngọc Dung
01676.095.892
Tổ phó
GV Sinh
3. Bùi Trung Tuyến GV TD
4. Đinh Thị Hương GV TD
5. Võ Thị Hồng Liễu GV TD
6. Ngô Thị Hương GV TD
7. Nguyễn Anh Hoài GV TD
8. Nguyễn Doãn Tiệp GV TD
9. Bùi Xuân Tuý GV Sinh
10. Lò Thị Bích Yến GV Sinh
11. Lê Thị Thuý Lý GV Sinh
  12. Trần Thị Thu GV Sinh
13. Phạm Thị Hằng GV KTNN
14. Nguyễn Thị Thơm GV KTNN

4. Tổ Ngữ văn (9 đ/c)

TT Họ và tên Chức vụ
1. Nguyễn Thị Hiền
0917.628.727
Tổ trưởng
2. Huỳnh Minh Lợi Tổ phó
3. Nguyễn Thị Hiên GV Văn
4. Vũ Sinh Ngọc GV Văn
5. Nguyễn Thị Phương Thanh GV Văn
6. Hoàng Duy Tráng GV Văn
7. Vì Thị Vân Anh GV Văn
8. Trần Thị Phương GV Văn
9. Trần Thị Hằng GV Văn
 

 5. Tổ Sử - Địa – GDCD (10 đ/c)

TT Họ và tên Chức vụ
1. Hà Thị Thoa
0223.667.306
Tổ trưởng
GV Sử
2. Hoàng Thị Hiền Tổ phó
GV Sử
3. Đinh Thị Việt Phương GV Sử
4. Lê Thị Kim Ngân GV Sử
5. Hà Văn Tú GV Địa
6. Trần Thị Lập GV Địa
7. Đặng Thị Vân GV Địa
8. Nguyễn Thị Huy GV Địa
9. Hà Văn Vui GV GDCD
  10. Lộc Hải Lý GV GDCD
 

6. Tổ Ngoại ngữ (7 đ/c)
 
TT Họ và tên Chức vụ
1. Thái Thị Minh Hoa
0915.636.247
Tổ trưởng
2. Nguyễn Thị Chuyên Tổ phó
3. Lý Thị Hạnh GV Anh
4. Đỗ Thị Thu GV Anh
5. Vì Thị Thu Hương GV Anh
6. Nguyễn Bích Thuỷ
0912.158.388
GV Anh
7. Bùi Việt Hùng GV Anh
 
 
7. Tổ văn phòng (7 đ/c)
 
TT Họ và tên Chức vụ
  1. Hoàng Thị Hoa Tổ trưởng, Thủ quỹ
  2. Nguyễn Văn Thủy Kế toán
  3. Nguyễn Thị Sâm Thư viện
  4. Lường Văn Huy Nhân viên thiết bị
  5. Đỗ Bá Chính Bảo vệ
  6. Nguyễn Xuân Trường Bảo vệ
  7. Nguyễn Hồng Lan Nhân viên Y tế
 

 

Tác giả bài viết: Mộc Lỵ

Từ khóa: cán bộ, giáo viên

Những tin mới hơn